^Back To Top

Nơi bạn tìm thấy những giải pháp thông minh nhất !

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

GIẢI PHÁP CNTT QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Tin học hóa trong các hoạt động khám chữa bệnh đang là nhu cầu cấp thiết của của các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương. Với sự giúp sức của CNTT các quá trình điều trị: ngoại trú, xét nghiệm, nội trú… được tối ưu hóa và giảm tải tối đa. Đem lại lợi ích cho bệnh nhân, bệnh viện và cả cơ quan quản lý nhà nước.
  • Với bệnh nhân: thời gian chờ đợi giảm. Quá trình khám & chữa bệnh nhanh hơn
  • Với bệnh viện: tăng hiệu năng xử lý, giảm thiểu sai xót.
  • Với cơ quan quản lý: có được các báo cáo thông kê nhanh, chính xác.

Read more: Giải pháp Bệnh Viện Thông Minh IHS

COPYRIGHT © 2013 GiaiPhapThongMinh.com