^Back To Top

Nơi bạn tìm thấy những giải pháp thông minh nhất !

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

SCADA là viết tắt của điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (Supervisory Control and Data Acquisition). Các hệ thống SCADA được dùng để giám sát và điều khiển các nhà máy hoặc thiết bị trong công nghiệp như hệ thống viễn thông, hệ thống năng lượng, giao thông, dầu khí, cấp thoát, xử lý nước.Các hệ thống này thực hiện việc trao đổi dữ liệu giữa máy tính trung tâm SCADA với các khối đầu cuối từ xa Remote Terminal Units (RTU), các bộ điều khiển logic khả trình Programmable Logic Controllers (PLC) và các trạm vận hành. Một hệ thống SCADA thu thập các thông tin (ví dụ vị trí của lỗ thủng trên đường ống), truyền tải thông tin về trung tâm, sau đó cảnh báo trạm vận hành về sự cố lỗ thủng, thực hiện các phân tích và điều khiển cần thiết, như là xác định xem lỗ thủng có nghiêm trọng không, và hiển thị các thông tin theo một cách logic và có tổ chức. Các hệ thống này có thể khá đơn giản như là hệ thống giám sát các điều kiện môi trường của một tòa nhà văn phòng nhỏ, hoặc rất phức tạp, ví dụ như hệ thống giám sát tất cả các hoạt động của nhà máy điện hạt nhân hoặc giám sát hoạt động của hệ thống nước thành phố. Trước đây, các hệ thống SCADA sử dụng mạng chuyển mạch công cộng (PSN) cho mục đích giám sát. Ngày nay, nhiều hệ thống được giám sát sử dụng hạ tầng mạng cục bộ LAN hoặc mạng diện rộng WAN. Công nghệ truyền thông không dây hiện nay cũng đang được triển khai rộng rãi cho mục đích giám sát.

Read more: Hệ thống SCADA và DCS

COPYRIGHT © 2013 GiaiPhapThongMinh.com