^Back To Top

Nơi bạn tìm thấy những giải pháp thông minh nhất !

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

SCADA là viết tắt của điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (Supervisory Control and Data Acquisition). Các hệ thống SCADA được dùng để giám sát và điều khiển các nhà máy hoặc thiết bị trong công nghiệp như hệ thống viễn thông, hệ thống năng lượng, giao thông, dầu khí, cấp thoát, xử lý nước.Các hệ thống này thực hiện việc trao đổi dữ liệu giữa máy tính trung tâm SCADA với các khối đầu cuối từ xa Remote Terminal Units (RTU), các bộ điều khiển logic khả trình Programmable Logic Controllers (PLC) và các trạm vận hành. Một hệ thống SCADA thu thập các thông tin (ví dụ vị trí của lỗ thủng trên đường ống), truyền tải thông tin về trung tâm, sau đó cảnh báo trạm vận hành về sự cố lỗ thủng, thực hiện các phân tích và điều khiển cần thiết, như là xác định xem lỗ thủng có nghiêm trọng không, và hiển thị các thông tin theo một cách logic và có tổ chức. Các hệ thống này có thể khá đơn giản như là hệ thống giám sát các điều kiện môi trường của một tòa nhà văn phòng nhỏ, hoặc rất phức tạp, ví dụ như hệ thống giám sát tất cả các hoạt động của nhà máy điện hạt nhân hoặc giám sát hoạt động của hệ thống nước thành phố. Trước đây, các hệ thống SCADA sử dụng mạng chuyển mạch công cộng (PSN) cho mục đích giám sát. Ngày nay, nhiều hệ thống được giám sát sử dụng hạ tầng mạng cục bộ LAN hoặc mạng diện rộng WAN. Công nghệ truyền thông không dây hiện nay cũng đang được triển khai rộng rãi cho mục đích giám sát.

 

Mô hình hệ thống SCADA

Hệ thống SCADA bao gồm:

- Một hoặc nhiều thiết bị giao tiếp dữ liệu trường, thường là các RTU hoặc PLC, có vai trò giao tiếp với các thiết bị cảm biến và các hộp chuyển mạch cục bộ, các cơ cấu chấp hành của van.
- Một hệ thống truyền thông được dùng để trao đổi dữ liệu giữa các thiêt bị giao tiếp dữ liệu trường với các máy tính SCADA trung tâm. Hệ thống này có thể là radio, điện thoại, cáp, vệ tinh, ... hoặc là sự kết hợp của các loại truyền thông này..
- Máy chủ trung tâm (đôi khi được gọi là trạm SCADA trung tâm, MTU)
- Một tập hợp các phần mềm chuẩn hoặc tùy chọn (phần mềm giao diện người máy HMI) được dùng để cung cấp các ứng dụng tại máy tính SCADA trung tâm , hỗ trợ hệ thồn truyền thông và giám sát, điều khiển từ xa các RTU/PLC.

DCS là viết tắt của Distributed Control System, hệ thống điều khiển phân tán. DCS là một hệ thống điều khiển thường cho một hệ thống sản xuất, một quá trình hoặc bất cứ một hệ thống động học nào, trong đó các bộ điều khiển không tập trung tại một nơi (như bộ não) mà được phân tán trên toàn hệ thống với mỗi hệ thống con được điều khiển bởi một hoặc nhiều bộ điều khiển. Toàn bộ hệ thống các bộ điều khiển được nối mạng với nhau để có thể truyền thông và giám sát.

Cấu trúc của hệ thống DCS tương tự với hệ thống SCADA, cũng bao gồm các thiết bị giao diện dữ liệu trường, hệ thống truyền thông, các máy chủ trung tâm và tập hợp các phần mềm. Tuy nhiên, các chức năng chính và các yêu cầu đối với các phần cũng khác nhau. Trong hệ thống DCS, chức năng chính của các thiết bị giao diện dữ liệu trường là các bộ điều khiển mà ở đó các thuật toán điều khiển quá trình được thực thi. Thêm vào đó, hệ thống truyền thông phải đảm bảo việc trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị điều khiển là theo thời gian thực. Trong một vài lĩnh vực công nghiệp có sự lẫn lộn giữa hai khái niệm SCADA và DCS. Nói chung, một hệ thống SCADA là một hệ thống phối hợp, chứ không điều khiển các quá trình theo thời gian thực. Khái niệm điều khiển thời gian thực là không rõ ràng do các công nghệ truyền thông mới cho phép truyền thông tin cậy với tốc độ cao, độ trễ thấp trong một khu vực rộng lớn. Do đó hầu như sự khác nhau giữa SCADA và DCS chỉ mang tính văn hóa và có thể bỏ qua được.

Để tóm tắt lại có thể phân biệt như sau:

- DCS hướng quá trình công nghệ, trong khi SCADA là hướng thu thập dữ liệu.
- DCS là điều khiển theo quá trình công nghệ, trong khi SCADA là điếu khiển theo sự kiện.

COPYRIGHT © 2013 GiaiPhapThongMinh.com