^Back To Top

Nơi bạn tìm thấy những giải pháp thông minh nhất !

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

Cục Điều tiết Điện lực (ERAV) phối hợp với Công ty Honeywell vừa tổ chức hội thảo giới thiệu Lưới điện thông minh - công nghệ tự động điều chỉnh phụ tải (ADR) cho các đơn vị hoạt động trong ngành công nghiệp điện Việt Nam. Kinh nghiệm của thế giới cho thấy, triển khai lưới điện thông minh với công nghệ tự động điều chỉnh phụ tải có thể tiết kiệm được 20-25% nguồn năng lượng.

Tiết kiệm điện đến từng hộ gia đình

Đề án phát triển Lưới điện thông minh (LĐTM) đã được Chính phủ phê duyệt thực hiện năm 2012 nhằm nâng cao chất lượng điện, tăng độ tin cậy, quản lý nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Đây là đề án quốc gia nhằm áp dụng các giải pháp công nghệ tự động điều chỉnh phụ tải điện cho lưới điện Việt Nam.

Read more: Lưới Điện Thông Minh - Giải pháp truyền tải điện thông minh

COPYRIGHT © 2013 GiaiPhapThongMinh.com