^Back To Top

Nơi bạn tìm thấy những giải pháp thông minh nhất !

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

Để chia sẻ ý tưởng "giải pháp thông minh" mới do bạn tự nghiên cứu phát triển, hoặc do bạn đọc/phiên dịch lại từ các nguồn thông tin nước ngoài, bạn chỉ cần soạn thư theo hướng dẫn:

1. Tiêu đề thư bạn cần ghi theo mẫu: Chia sẻ ý tưởng giải pháp thông minh mới - "Tên giải pháp". Trong đó "Tên giải pháp" là tên giải pháp thông minh mà bạn muốn chia sẻ !

2. Nội dung thư cần bao gồm các nội dung:

Đặt vấn đề: Trong phần này bạn cần đưa ra các vấn đề mà xã hội/cuộc sống đang đối mặt hoặc đang cần cải thiện để tốt hơn.

Mô tả giải pháp thông minh của bạn: Mô tả ngắn gọn về giải pháp của bạn sao cho người đọc dễ tiếp thu nhất.

Tính thông minh và sáng tạo của giải pháp: Trong phần này bạn có thể nêu ra các đặc điểm của giải pháp mà bạn cho là thông minh hơn so với các giải pháp trước đó, bạn cũng có thể liệt kê ra một vài giải pháp cũ đang tồn tại (nếu có) và so sánh với giải pháp của bạn..

Tình trạng của ý tưởng: Bạn có thể ghi Đang trong giai đoạn nghiên cứu/Ý tưởng mới hình thành/Ý tưởng đang triển khai thử nghiệm/Ý tưởng đã đi vào thực tế, ...tuỳ vào tình trạng hiện tại của ý tưởng.

Thông tin tác giả ý tưởng:

  • Họ và tên:
  • Công việc hiện tại:
  • Địa chỉ liên hệ:
  • Điện thoại:
  • Email:

 3. Sau khi soạn thư với đầy đủ nội dung trên, bạn gửi về hòm thư: support @ hecquyn.com . Ban quản trị giaiphapthongminh.com sẽ sớm đăng tải thông tin của bạn nếu ý tưởng thông minh của bạn đạt yêu cầu.

Những điều cần biết trước khi bạn chia sẻ ý tưởng:

  • Các ý tưởng của bạn sẽ được chia sẻ công khai trên Giaiphapthongminh.com.
  • Bạn đọc chia sẻ ý tưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền chia sẻ ý tưởng.
  • Giaiphapthongminh.com có quyền gỡ bỏ các ý tưởng sau khi đã đăng tải nếu phát hiện rằng ý tưởng không phù hợp để hiển thị ra công chúng.
  • Giaiphapthongminh.com có toàn quyền sử dụng các nội dung do bạn đọc chia sẻ cho các mục đích khác nhau.

COPYRIGHT © 2013 GiaiPhapThongMinh.com